Đinh La Thăng đã khóc trước Tòa xin được chết làm ma tự do ngoài tù

Ừ nhỉ, chị Như Quỳnh hay chị Trần Thị Nga đều có mẹ già, mấy con thơ dại, là đàn bà "đái không qua ngọn cỏ", chả làm thất thoát đồng nào của Đảng, của Nhà nước... mà kết án nặng khủng khiếp. Chị Nga còn bị côn đồ đánh gẫy tay, chân... Vậy mà họ chả thèm kêu ca, kể lể, xin xỏ gì! Còn mấy anh này so với các chị ấy thì sao nhỉ? Giá lúc làm bí thư Sài gòn, anh Thăng cũng biết thương dân bị bắt, bị đánh, bị tù như lúc này anh thương bố mẹ, con cái anh và bản thân anh nhỉ? Hóa ra ngoài Tham, Sân, Si, Ngã chấp ra, các anh chẳng có gì!