Sống mà như chết sao lại câm ?

Kính tặng Ông Lê Đình Kình cùng Dân Oan Nước Việt.

1
Biển chết.
Cá chết.
Dân oan chết.
Cụ già ăn đạp gẫy xương hông,
Mất nhà.
Mất mộ.
Mất đất sống.
Bởi lũ quan gian đất quốc phòng?

2
Chủ nghĩa xã hội biến thái Cuội:
Tranh Quyền đoạt Đất bằng Độc tài !
Hết thế kỷ này còn chưa chắc ...
Biết thế, vẫn lừa dân lai rai...

3
Trọng Cương lĩnh Đảng hơn Hiến pháp ! ?
Chúng sinh thống thiết đòi Nhân quyền
Dân bị đánh, trói như súc vật ?
Vô pháp lộng hành sao lại im ?

4
Phép nước nào có mục man rợ :
Tọng giẻ mồm dân bịt miệng người !
Máu Hai Bà Trưng bị bỏ ngục
Đầu nguồn rừng tặc phá tả tơi ?

5
Tạm giữ tạm giam dân đều sợ
Bị đánh đòn âm gục tại đồn
Nhục hình bức cung nếu tắt thở
Thì vu tự sát cho chìm xuồng ?

6
Không lẽ Đảng chủ thành Golf thủ ?
Vì chơi sân Golf trong sân Ga
Quyền tặc cưu mang toàn Địa tặc
Việt Nam trúng độc Formosa !

7
Thủ lĩnh hết đát thường tham bát ?
Đụng Toà quốc tế thua cả mâm !
Chỉ giỏi vặt dân bằng thuế đểu
Dược tặc lưu manh thuốc giả nhầm...

8
Núp bóng cờ hồng đè giáo xứ
Bánh vẽ Tự do nhậu đắng cay !
Toà không cho khai thằng bán ghế
Kẻ mua Quốc Hội hận ai đây ?

9
Thâm cung băng nhóm bao biệt phủ ?
Cướp đoạt bạo tàn Bắc-Trung-Nam...
Bỏ tù tuổi trẻ chống tham nhũng
Bức hại dã man kẻ bất đồng

10
Xả lũ kinh hoàng giặc Thuỷ điện
Thây người xác vật đau phát điên
Đê nào được vỡ theo kế hoạch ?
Quả báo kinh niên đã nhãn tiền !

11
Bắt cóc chủ quyền của Đức quốc ?
Mật vụ cướp người thật ngang nhiên !
Công ước Quốc tế cũng bội tín
Đảng trưởng lộng hành tận Berlin ?

12
Đức quốc ra đòn chiến lược lạnh
Giả ngô giả ngọng giọng con buôn ?
Trí trá bang giao rồi cãi trắng
Gậy Đảng đập nhau. Nước Việt buồn…

13
Mười sáu chữ vàng nuôi Đảng tặc ?
Quy định Mười Lăm dưỡng nội xâm ?
Giặc ngoài chưa tới đã cõng rắn ...
Sống mà như chết sao lại câm ?

Thế Dũng