Zivilgesellschaftliche und politische Organisationen Vietnams schreiben an die deutsche Bundesregierung und den deutschen Bundestag

Zivilgesellschaftliche und politische Organisationen Vietnams

Hà-Nội, 15.11.2015

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Joachim Gauck,
Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert,
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel,
Sehr geehrter Herr Christoph Strässer, Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechte und humanitäre Angelegenheiten,
Sehr geehrte Vertreter der deutschen Botschaft in Hà-Nội,

anlässlich des Besuchs des vietnamesischen Präsidenten Truong-Tan-Sang Ende November in Deutschland möchten wir, zivilgesellschaftliche und politische Organisationen Vietnams, die Bundesregierung und den deutschen Bundestag bitten, ihre Position und ihren Einfluss auszuüben, damit Herr Truong-Tan-Sang

1) bedingungslos die Gewissens- und politischen Gefangenen in Vietnam frei, und die Paragrafen 79, 88 und 258 des Strafgesetzbuches aufheben lässt;

2) die Meinungs-, Presse- und Religionsfreiheit der vietnamesischen Bürger respektiere;

3) die Bewegungsfreiheit der Menschenrechts- und Demokratieaktivisten im Inland sowie die Ausreise ins Ausland respektiere;

4) die unabhängigen zivilgesellschaftlichen Organisationen als rechtmäßige Organisationen in Vietnam anerkenne;

5) die Anwendung von Gewalt gegen Menschenrechts- und Demokratieaktivisten einstelle.

Wir danken der deutschen Bundesregierung, dem deutschen Bundestag und dem deutschen Volk, dass sie in den vergangenen Jahren die Demokratiebewegungen, die zivilgesellschaftlichen Organisationen und die Menschenrechtsaktivisten unterstützt haben. Wir glauben fest daran, dass die Bundesregierung und der deutsche Bundestag mit ihrer Position und ihrem Einfluss die vietnamesischen Regierenden dazu bewegen und überzeugen können, zuzuhören und die Menschenrechte der vietnamesischen Bürger zu respektieren.

Noch einmal danken wir der deutschen Bundesregierung, dem deutschen Bundestag und dem deutschen Volk ganz herzlich. Möge die Freundschaft zwischen den beiden Völkern lange währen.

Hochachtungsvoll

Die zivilgesellschaftlichen und politischen Organisationen Vietnams:

1) Die Vertreter der Cao-Đài-Organisation Khối-Nhơn-Sanh: Hứa-Phi, Nguyễn Kim-Lân, Nguyễn Bạch-Phụng.
2) Foundation Bạch-Đằng-Giang: Phạm Bá-Hải, Magister.
3) Forum der Zivilgesellschaft: Dr. Nguyễn Quang A.
4) Original-Hòa-Hảo-Buddhistische Kirche: Hauptsekretär Lê Quang-Hiền.
5) Lutheraner-Kirche Vietnam-Amerika: Nguyễn Hoàng-Hoa.
6) Verein der Demokratie-Geschwister: Phạm Văn-Trội.
7) Verein zum Schutz der Religionsfreiheit: Hà Thị-Vân.
8) Verein der ehemaligen Gewissensgefangenen: Dr. Nguyễn Đan-Quế, Pfarrer Phan Văn-Lợi.
9) Frauenverein für Menschenrechte: Trần Thị-Nga, Huỳnh Thục-Vy.
10) Blogger-Netzwerk Vietnams: Nguyễn Ngọc Như-Quỳnh.
11) Priestergruppe Nguyễn Kim-Điền: Pfarrer Nguyễn Hữu Giải.
12) Revolutionsbewegung Lotusblume: Nguyễn Bá-Đăng.
13) Vereinigte Buddhistische Kirche Vietnams: Hochehrwürden Thích Không Tánh.
14) Zentrum Menschenrechte Vietnams: Rechtsanwalt Nguyễn Văn-Đài.
15) Partei Việt-Tân: Prof. Phạm Minh-Hoàng.
16) Organisation zum Schutze der Menschenrechtsaktivisten: Vũ Quốc-Ngữ.

___________________________________

Thư của các tổ chức Xã Hội Dân Sự và Chính trị Việt Nam gởi Chính phủ và Quốc hội CHLB Đức

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

Tổng Thống CHLB Đức Joachim Gauck,
Chủ tịch Quốc hội CHLB Đức TS. Norbert Lammert,
Thủ tướng CHLB Đức TS. Angela Merkel,
Quốc vụ khanh về nhân quyền của Chính phủ CHLB Đức, ông Christoph Strässer
Đại sứ CHLB Đức tại Hà Nội.

Nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tới CHLB Đức vào cuối tháng 11. Chúng tôi, các tổ chức XHDS và Chính trị Việt Nam ký tên dưới đây, mong muốn Chính phủ và Quốc hội CHLB Đức với vị thế và ảnh hưởng của mình hãy yêu cầu Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang phải:

1/ Trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm, tù chính trị tại Việt Nam; Hủy bỏ các điều luật 79, 88, 258 trong Bộ luật Hình sự;

2/ Tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo của công dân Việt Nam;

3/ Tôn trọng quyền tự do đi lại trong nước và xuất cảnh ra nước ngoài của những người hoạt động nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam;

4/ Công nhận các tổ chức XHDS độc lập là các tổ chức hợp pháp tại Việt Nam;

5/ Chấm dứt việc sử dụng bạo lực chống lại những người hoạt động nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam.

Chúng tôi chân thành cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và Nhân dân CHLB Đức trong những năm qua đã ủng hộ cho phong trào dân chủ, các tổ chức XHDS và những người hoạt động nhân quyền tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng bằng vị thế, ảnh hưởng của mình đối với các nhà lãnh đạo của Việt Nam, các nhà lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội của CHLB sẽ vận động, thuyết phục để Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang biết lắng nghe và tôn trọng các quyền con người của Nhân dân Việt Nam.

Một lần nữa, chúng tôi trân trọng cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và Nhân dân CHLB Đức. Chúc cho tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước trường tồn.

Các tổ chức XHDS và Chính trị Việt Nam.

1/ Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao-Đài. Đại diện:CTS Hứa-Phi, CTS Nguyễn Kim-Lân, CTS   
    Nguyễn Bạch Phụng.
2/ Bạch Đằng Giang Foundation. Đại diện: Thạc sĩ Phạm Bá Hải.
3/ Diễn đàn XHDS. Đại diện: Tiến sĩ Nguyễn Quang A.
4/ Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý. Đại diện: Chánh thư ký TƯ Lê Quang Hiển.
5/ Gíao hội Liên hữu Lutheran Viet nam - Hoa ky. Đại diện: MS Nguyễn Hoàng Hoa.
6/ Hội Anh Em Dân Chủ. Đại diện: Ông Phạm Văn Trội.
7/ Hội Bảo vệ quyền tự do Tôn giáo. Đại diện: Hà Thị Vân.
8/ Hội Cựu Tù nhân Lương Tâm. Đại diện: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Linh Mục Phan Văn Lợi.
9/ Hội Phụ nữ Nhân Quyền. Đại diện: Trần Thị Nga, Huỳnh Thục Vy
10/ Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Đại diện: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
11/ Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Linh Mục Nguyễn Hữu Giải
12/ Phong Trào Cách Mạng Hoa Sen. Đại diện: Nguyễn Bá Đăng
13/ Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Đại diện: Hòa thượng Thích Không Tánh.
14/ Trung Tâm Nhân Quyền Việt Nam. Đại diện: Luật sư Nguyễn Văn Đài 1
15/ Đảng Việt Tân. Đại diện: Giáo sư Phạm Minh Hoàng.
16/ Tổ chức bảo vệ Người bảo vệ nhân quyền. Đại diện: Vũ Quốc Ngữ.