Ông Nguyễn Phong được trả tự do để trở về đoàn tụ với gia đình và đảng Thăng Tiến

ĐẢNG THĂNG TIẾN VIỆT NAM                                             Việt Nam, ngày 29 tháng 12 năm 2012                                                                                                                  

Vietnam Progression Party (VNPP)
UỶ BAN THƯỜNG VỤ
Email:
ubtvdttvn@gmail.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Uỷ Ban Thường Vụ Đảng Thăng Tiến Việt Nam trân trọng thông báo :

Ông Nguyễn Phong, người sáng lập Đảng Thăng Tiến Việt Nam (8.9.2006) đã bị nhà nước csVN bắt giam hồi Tết Đinh Hợi (2007), và sau đó csVN đã đưa ông Nguyễn Phong cùng các anh em trong Ban Đại Diện thành lập Đảng TTVN ra tòa án tại Huế, tuyên án ông Nguyễn Phong 6 năm tù giam và 5 năm tù quản chế .

Hôm nay ngày 29 tháng 12 năm 2012, Nhà nước csVN đã thả ông Nguyễn Phong, từ nhà tù giam khổ sai trở về với nhà tù lớn ( tại ngoại ) tiếp tục 5 năm tù quản chế .

Sáu năm nghiệt ngã trong nhà tù khổ sai của csVN , chỉ vì ông Nguyễn Phong đứng lên ĐẤU TRANH TRỰC DIỆN đòi Tự Do- Dân Chủ và Nhân Quyền cho Đồng Bào Việt Nam .

Thay mặt Đảng Thăng Tiến Việt Nam, chúng tôi kêu gọi các tầng lớp Đồng Bào Việt Nam trong và ngoài Nước tiếp tục tham gia và hỗ trợ CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH cho một Nước Việt Nam " ĐỘC LẬP- TỰ DO - DÂN CHỦ " .

Đảng Thăng Tiến Việt Nam kính gửi đến toàn thể Đồng Bào Việt Nam trong và ngoài Nước lời chúc mừng :
" NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE & VẠN SỰ NHƯ Ý "

Trân trọng kính chào
Chủ tịch UBTV Đảng TTVN

Nguyễn Phước

Nơi gửi:

- Đồng Bào Việt Nam trong & ngoài Nước
- Các Cơ quan Truyền Thông - Báo Chí
- Các Tiến Hửu Đảng TTVN