Dân biểu Úc đòi thả 3 Thanh Niên Yêu Nước

Luke Simpkins

Ngày 24 tháng 7, 2015

Kính gởi: Ông Nguyễn Tấn Dũng
Thủ Tướng Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Qua Tòa Đaị Sứ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
6 Timbarra Crescent
O’MALLEY ACT 2606

Thưa Thủ Tướng,

Tôi viết thư này đến ông để đề cập về trường hợp ba nhà bảo vệ nhân quyền vẫn còn bị nhà cầm quyền Việt Nam giam giữ. Các ông Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, và cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã bị kết án tù dài hạn vì bị cáo buộc tội "có hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự.

Ủy ban Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc đã phán quyết việc giam giữ này là tùy tiện và các bản án tù phản ảnh sự vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Tôi cũng quan tâm về sức khỏe và tình trạng hiện nay của họ trong tù. Những người này đã tuyệt thực nhiều lần để phản đối sự ngược đãi mà họ đã phải chịu trong tù.

Tôi yêu cầu trả tự do cho Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, và tôn trọng những cam kết trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị.

Tôi trông chờ phúc đáp của ông.

Trân trọng,