Tuyên bố của nhà xuất bản tự do về việc cộng tác viên của mình bị bắt

 

(English below)
 
Tuyên bố:
Về việc một cộng tác viên của Nhà xuất bản Tự Do bị khởi tố
 
Ngày 06/05/2021,
Hôm qua, ngày 05/05/2021, hàng loạt báo trong nước đưa tin về vụ khởi tố anh Nguyễn Bảo Tiên, một cộng tác viên của Nhà xuất bản Tự Do.
 
Chúng tôi xin tường trình lại đầy đủ quá trình anh Tiên tham gia phát hành sách cho Nhà xuất bản Tự Do và bị bắt giữ:
 
Vào khoảng tháng 7, tháng 8/2019, an ninh TP.HCM siết chặt các địa điểm dịch vụ chuyển phát bưu phẩm nhằm ngăn chặn các con đường chuyển sách của Nhà xuất bản Tự Do đến bạn đọc. Trước khó khăn này, NXB đã ra lời kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng. Lời kêu gọi của chúng tôi đã được rất nhiều người ủng hộ, trong đó có anh Nguyễn Bảo Tiên ở Phú Yên.
 
Anh Tiên liên lạc với chúng tôi và từ đó anh trở thành một cộng tác viên nhiệt tình của NXB Tự Do. Tuy nhiên, từ sau ngày 02/10/2019 thì chúng tôi bị mất liên lạc hoàn toàn với anh, nick Facebook và Whatsapp của anh bị khóa.
Sau đó, khoảng tháng 11, 12/2019, chúng tôi liên tục nhận được thông báo từ độc giả - những người bị an ninh câu lưu thẩm vấn – báo về việc an ninh đang điều tra “một đường dây làm sách ở Phú Yên”. Từ những thông tin này, chúng tôi biết anh Tiên đã bị bắt và Cơ quan An ninh đang tìm cách đổ hoàn toàn trách nhiệm cho anh về các hoạt động của NXB Tự Do.
 
Cho đến tận ngày hôm qua, 05/05/2021 báo chí Việt Nam mới đồng loạt đưa tin về vụ bắt giữ và khởi tố đối với anh Nguyễn Bảo Tiên, nghĩa là sau 18 tháng kể từ khi anh Tiên mất tích.
 
Kể từ khi thành lập và hoạt động đến nay, các thành viên và cộng tác viên của Nhà xuất bản Tự Do liên tục bị bắt bớ, câu lưu và sách nhiễu. Điển hình là vụ bắt giữ cô Phạm Đoan Trang, một tác giả, đồng sáng lập viên và cựu thành viên của NXB Tự Do
.
CHÚNG TÔI – NHÀ XUẤT BẢN TỰ DO TUYÊN BỐ:
 
1. Sự việc Cơ quan An ninh tỉnh Phú Yên bắt giữ và khởi tố anh Nguyễn Bảo Tiên có quá nhiều nghi vấn. Chúng tôi yêu cầu Cơ quan An ninh Phú Yên trả lời rõ trước công luận, anh Tiên bị bắt khi đi gửi sách chính xác vào ngày tháng năm nào?
2. Chúng tôi có cơ sở để hoài nghi anh Tiên đã bị bắt và giam giữ từ tháng 10/2019 đến nay, như vậy, anh Tiên có thể đã bị giam giữ hoặc bị quản thúc trái pháp luật suốt 18 tháng qua.
3. Việc làm của anh Nguyễn Bảo Tiên là hoàn toàn chính đáng, anh chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản và quyền đọc sách một cách ôn hòa. Những quyền đã được công nhận trong các Công ước quốc tế mà chính quyền Việt Nam đã ký kết.
 
ANH NGUYỄN BẢO TIÊN HOÀN TOÀN VÔ TỘI.
 
4. Chính quyền độc tài Cộng sản Việt Nam bóp chết quyền tự do ngôn luận, quyền tự do đọc sách là phi nhân tính, là gieo rắc tội ác.
5. Chúng tôi – Nhà xuất bản Tự Do – cực lực lên án tội ác này của nhà cầm quyền Việt Nam, yêu cầu chính quyền thả tự do cho anh Nguyễn Bảo Tiên và các tù nhân lương tâm khác ngay lập tức và vô điều kiện.
6. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, các tổ chức nhân quyền và người dân hãy lên tiếng bảo vệ cho anh Nguyễn Bảo Tiên trong vụ việc bị bắt, bị giam giữ trái phép này. Mong cộng đồng hãy giúp đỡ để chúng tôi có thể tiếp cận với gia đình anh Tiên nhằm hỗ trợ anh trong vấn đề pháp lý trong thời gian tới.
Trân trọng,
Nhà xuất bản Tự Do
----------------------
DECLARATION
About one of Liberal Publishing House’s collaborators has been prosecuted
May 6th, 2021.
Yesterday, on May 5, 2021, a series of domestic newspapers reported on the prosecution of Mr Nguyen Bao Tien, a collaborator of Liberal Publishing House.
We would like to report in full the process of Tien participating in publishing books for Liberal Publishing House and being arrested:
Around July and August 2019, the civil police forces of Ho Chi Minh City tightened the delivery of postal services to prevent the way of transferring books of Liberal Publishing House to readers. Facing this difficulty, the Publisher called for the community's help. Our call was supported by many people, including Mr. Nguyen Bao Tien from Phu Yen.
Mr. Tien contacted us and since then has become an enthusiastic partner of Liberal Publishing House. However, since October 2nd 2019, we completely lost contact with him, his Facebook and Whatsapp accounts were locked.
Then, around November and December 2019, we were continuously receiving notices from readers - who were interrogated by police - about police investigating "a book-making line in Phu Yen. ". From this information, we know that Tien was arrested and that the civil police forces is seeking to blame him completely for the activities of Liberal Publishing House.
Until yesterday, May 5th 2021, the Vietnamese press simultaneously reported on the arrest and prosecution against Nguyen Bao Tien, that is, 18 months after Tien's disappearance.
Since its inception and operation up to now, the Liberal Publishing House's members and partners have been continuously persecuted, detained and harassed. Typical is the arrest of Ms. Pham Doan Trang, an author, co-founder and former member of Liberal Publishing House.
WE - LIBERAL PUBLISHER DECLARE:
1. The fact that Phu Yen provincial’s civil police forces arrested and prosecuted Mr. Nguyen Bao Tien has too many doubts. We urge Phu Yen civil police forces to answer clearly to the public, what exact date was Tien arrested when sending the book?
2. We have grounds to suspect that Tien has been arrested and detained since October 2019, so that Mr. Tien may have been illegally arrested or detained for the past 18 months.
3. Mr. Nguyen Bao Tien's work is completely justified, he only exercises the right to freedom of speech, freedom of publication and the right to read books in a peaceful manner. Rights are recognized in international conventions to which the Vietnamese government has signed.
NGUYEN BAO TIEN IS GUILTLESS.
4. The dictatorial government of the communist Vietnam’s action of stifling the right to freedom of speech, the right to free reading is inhuman, and it sows crimes.
5. We - Liberal Publishing House - strongly condemn this crime of the Vietnamese communist government, demanding that the government release Nguyen Bao Tien and other prisoners of conscience immediately and unconditionally.
6. We urge the international community, human rights organizations and citizens to speak up for Mr Nguyen Bao Tien in this illegal arrest and detention. We hope the community helps us to reach Mr Tien's family to assist him in legal matters in the future.
Liberal Publishing House