Tưởng niệm ngày 30 tháng 4

30/4, ngày mà dân tộc Việt Nam bắt đầu bước vào thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Việt Nam. Xin hãy cùng nhau dâng lời nguyện cầu cho tất cả Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Tự do chính nghĩa của miền Nam Việt Nam và đồng bào đã thiệt mạng trên đường vượt biên, vượt biển tìm Tự Do.

Dr. Rupert Neudeck (trái) - Dr. Ernst Albrecht (phải)

Thuyền nhân