Tâm Sự Cùng Trâu

 

"Trâu ơi, ta bảo trâu nầy
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta"
Đừng mơ chi chuyện cao xa
Mua bằng, mua ghế...làm cha mọi người !
 
Xuân về , hoa cỏ thắm tươi
Ta xin trâu nhé...đừng cười nghe trâu
Miệng trâu cười thấy phát rầu
(Giống tay xu nịnh cầm đầu thổ đu)
 
Tết nầy trời đất âm u
Mưa giăng, chớp giật, mây mù giăng giăng
Dân mình nghèo khổ , khó khăn
Đôi khi cực khổ ngang bằng " thân trâu"
 
Thêm nhiệm kỳ nữa đứng đầu
(Cái nầy cũng đéo ai bầu đâu nha!)
Trâu nhớ, đừng làm giọng cha
(Trâu mà dạy dỗ...chết bà nhân dân)
 
Khuyên trâu giữ nếp thanh bần
Lắng nghe, thấu hiểu cho dân chúng nhờ
Khuyên trâu đừng có làm thơ
Cứ nằm nhai lại , ị xơ...bốc mùi
 
Năm qua, lắm chuyện ngậm ngùi
Năm trâu , ta vẫn lui cui cày bừa
Chỉ mong đỡ cực hơn xưa
Chứ còn "sung sướng" chắc chưa tới mình !
 
........12/02/2021.....NQN......