Myamar: Tuổi trẻ ở xứ người sát bên ta

 

Le Anh|

 
Tự do không bao giờ miễn phí!
Tự do không dành cho kẻ hèn!
 
Giới trẻ Myanmar đã ý thức rất rõ. Muốn có Tự Do. Muốn có Dân Chủ thì phải thể hiện bằng hành động. Họ chấp nhận đánh đổi bằng máu và nước mắt. Và họ cũng ý thức rằng, đây là trách nhiệm chung của cả dân tộc Myanmar, trong đó có họ. Họ không ủy nhiệm cho thế hệ mai sau.
 
Chính vì thế, họ đã xuống đường để cùng đồng hành với mọi người, mọi giới…Các bức ảnh được loan truyền trên các mạng xã hội đã nói lên điều đó.
 
Dân tộc Miến điện tự hào khi sinh ra những người trẻ ý thức được trách nhiệm, những bà mẹ chấp nhận hy sinh, những cụ già không nề mạng sống… Họ đã cùng nhau xuống đường, bất chấp hiểm nguy, cho dù phải hy sinh cả mạng sống.
Ngưỡng phục tinh thần yêu nước của người dân xứ Chùa Vàng!
 
Họ xứng đáng được hưởng Tự Do trên đất nước đã sinh ra họ.