Chấm dứt in tiền cho chế độ độc tài Myanmar

Timothy Trinh

Chế độ quân sự tàn bạo ở Myanmar rất cần tiền và đang bật máy để in tiền đến mức tối đa sau khi chính quyền Hoa Kỳ đóng băng nguồn tiền dự trữ của Ngân hàng Trung ương Myanmar.
Nhưng muốn in tiền, quân đội cần sự trợ giúp của một công ty Đức đang miễn cưỡng trong việc cắt đứt mối quan hệ kinh doanh.
 
Giesecke & Devrient (G&D), một tập đoàn quốc tế có trụ sở chính ở München, Đức, là nhà cung cấp nguyên liệu và vật tư trong chuỗi sản xuất tiền giấy cho Ngân hàng Trung ương Myanmar. Tập đoàn này có mối quan hệ kinh doanh lâu dài với công ty in Security Print Works (SPW) của nhà nước Myanmar.
 
Kyat là đơn vị tiền tệ chính thức của Myanmar. Tiền giấy được lưu hành với các tờ 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 và 10.000 kyat. Theo tỷ giá hối đoái hiện nay, một USD có thể đổi được khoảng 1.400 đồng Kyat.
 
Trong giai đoạn dân chủ hóa, sự tham gia của tập đoàn G&D được người dân Myanmar hoan nghênh, nhưng hiện nay tình hình đã đổi khác. Một kỹ sư tên May, 39 tuổi, cho biết, "Người dân bức xúc nếu công ty tiếp tục cung cấp nguyên liệu cho nhà in"
 
Phong trào bất tuân dân sự (CDM) của người dân Myanmar đã làm tê liệt nền kinh tế, các cửa hàng bị đóng cửa, các nhà máy bị ngừng hoạt động. Họ muốn nguồn tiền bị cạn kiệt ở trong nước. Họ sẵn sàng hy sinh to lớn nếu điều đó làm suy yếu quân đội.

Họ sẵn sàng đình công để cắt nguồn điện cung cấp cho máy in tiền của công ty nhà nước SPW.
 
Quân đảo chính đã đe dọa tấn công nhân viên của một nhà cung cấp điện liên kết để máy in của SPW không bị tê liệt. Tuy nhiên, khâu sản xuất của SPW vẫn phải phụ thuộc vào nguồn cung cấp nguyên liệu và vật tư của G&D.
 
Tổ chức "Sáng kiến của Đức cho Dân chủ Myanmar" đã kêu gọi giám đốc tập đoàn G&D hãy hành động trước khi những tờ tiền kyat được in bằng vật tư của công ty bị nhuốm máu người Myanmar.
 
Năm 2008, chính phủ Đức ra lệnh cho G&D ngừng kinh doanh với chế độ Mugabe ở Zimbabwe.


 
Năm 2021, nếu bạn là công dân Đức, muốn ủng hộ phong trào dân chủ Myanmar, bạn có thể vận động chính phủ Đức và giám đốc tập đoàn Giesecke & Devrient hãy chấm dứt cung cấp nguyên liệu và vật tư cho chế độ quân đội tại Myanmar./.
 
Người Đà Lạt Xưa