Các tổ chức phi chính phủ lên án các nhà cầm quyền độc tài - Cướp đất của dân - Bóc lột thiên nhiên - Tàn phá môi sinh.

Ảnh: Đại diện các tổ chức phi chính phủ tại Đức như Misereor, Pax Christi, Romero Initiative, ACAT cùng anh chị em Việt Tân
 
Hòa Vinh|
 
Vào những ngày cuối tuần đầu tháng 10.2022 đại diện các tổ chức phi chính phủ tại Đức như Misereor, Pax Christi, Romero Initiative, ACAT cùng anh chị em Việt Tân đã thảo luận với nhau về hiện trạng các nhà cầm quyền độc tài cấu kết với tài phiệt nội địa và ngoại quốc dùng bạo lực cướp đất hay dùng những mánh khóe tinh vi lường gạt người dân để khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách vô trách nhiệm cao độ. Hậu quả là người dân mất quê hương, môi sinh bị tàn phá trầm trọng và nền tảng sinh sống của con người bị phá hủy lâu dài.
 
Chuỗi hành động vô nhân đạo này với bao nhiêu hậu quả cho nhiều thế hệ bắt đầu từ những quốc gia có những thành phần nắm quyền độc tài bóc lột dân chúng qua đến những nước tân tiến có khối người tiêu thụ thiếu ý thức.
Vì thế, vai trò quan trọng của các tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi sinh là thông tin cho mọi người dân của hai thành phần quốc gia nêu trên biết về thực trạng sản xuất vô luân trong bối cảnh kinh tế toàn cầu. Kế đến là kêu gọi các nước cùng đưa ra những đạo luật trước nhất cấm phá hủy môi trường sống của người dân. Mọi khai thác tài nguyên phải nằm trong khuôn khổ phát triển và bảo vệ lâu dài. Kế đến là phải có đạo luật „chuỗi cung cấp minh bạch“ để bảo vệ tánh mạng và sức khỏe của người dân thuộc hai thành phần quốc gia cung cấp và tiêu thụ.
 
Kết thúc buổi hội thảo cuối tuần các tham dự viên đã chụp hình chung với những bức ảnh về những nạn nhân của thể chế độc tài Cộng Sản Việt Nam như Cấn Thị Thêu, Đinh Thị Thu Thủy, Phạm Đoan Trang, Ngụy Thị Khanh, Nguyễn Thị Tâm, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Đình Chức, Lê Đình Công, Trương Minh Đức, Lê Đình Lượng, Châu Văn Khảm, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư…
 
Đây là một cử chỉ liên đới và đồng hành với những người của xã hội dân sự đã can đảm đứng lên và vạch trần những vấn đề cướp đất và tàn phá môi sinh.
 
Schwerte, 01.10.2022, Đức Quốc
 
Hòa Vinh