Buổi trao Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2019

Youtube Việt Tân

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=cS1uwLujoAQ&feature=emb_logo

Từ năm 2018, Đảng Việt Tân đã thiết lập Giải Nhân Quyền Lê Đình Lượng, nhằm nêu cao sự hy sinh và những hoạt động của những cá nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc Việt Nam.

Ban Giám Khảo của Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2019 bao gồm Luật Sư Alinda Vermeer, Luật Sư Lê Công Định, Luật Sư Allen Weiner, Giám Đốc đài truyền hình SBTN ông Trúc Hồ và Nhà Giáo Phạm Minh Hoàng.

Buổi lễ trao Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2019 đã được tổ chức vào ngày 15 Tháng Mười Hai, 2019 tại London, thủ đô Vương Quốc Anh.

Youtube Việt Tân