Bản tin đặc biệt về nữ Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Nữ TNLT VN - Rangdong Sóc|

Trên căn bản xem mọi người là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội; Trên căn bản không chấp nhận kiểu buộc tội tùy tiện và phi pháp, chỉ phục vụ cho các mục tiêu chính trị của hệ thống tòa án hiện nay, chúng tôi xem những người dân dám lên tiếng và hành xử theo lương tâm của mình mà bị tù tội là những Tù Nhân Lương Tâm (TNLT).
Bản tin kỳ này đặc biệt dành cho các nữ TNLT, những người mẹ, người vợ, người chị, người em đang sống đằng sau song sắt nhà tù, hy sinh hạnh phúc của riêng mình vì số phận của bao người khác.
Xin hãy luôn nhớ đến, nhắc đến và cùng nhau đùm bọc gia đình các nữ TNLT VN.
• TNLT Cấn Thị Thêu
• TNLT Nguyễn Thúy Hạnh
• TNLT Phạm Đoan Trang
• TNLT Nguyễn Thị Tâm
• TNLT Huệ Như
• TNLT Bùi Thị Nối
• TNLT Trần Thị Tuyết Diệu
• TNLT Lê Thị Bình
• Nhóm Nữ Tù Nhân Trại An Phước
• TNLT Đinh Thị Thu Thủy
• TNLT Huỳnh Thị Tố Nga
• TNLT Nguyễn Thị Ngọc Sương
• TNLT Vũ Thị Dung
• TNLT Hoàng Thị Thu Vang
• TNLT Nguyễn Thị Bích Vân
• TNLT Trương Thị Trang
• TNLT Trần Thị Thu Hạnh
• TNLT Trần Thị Ánh Hoa
• TNLT Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Mời quý bạn đọc toàn văn bản tin tại:
Bản tin do đại gia đình Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam thực hiện.
Mọi góp ý xin gởi về hộp thư: GDTNLTVN@gmail.com