BẢN LÊN TIẾNG CỦA HỘI GIÁO CHỨC CHU VĂN AN VỀ VIỆC BẮT HỌC SINH VIẾNG TANG FIDEL CASTRO .

Vào ngày 30/11/2016, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, vừa chấp hành chỉ thị của đảng, ra lệnh cho một số trường học trong thành phố phải đi viếng Fidel Castro tại tổng lãnh sự quán Cu Ba.

Castro là một nhân vật chính trị của Cuba và là một môn đồ trung thành của chủ nghĩa Mác-Lê. Tư liệu về con người này chi dù chưa được công khai đầy đủ, nhưng nó nhuộm máu của bao nhiêu người, đặc biệt đó chính là những thường dân và “đồng chí” của ông ta.

Quan điểm của Hội Giáo Chức Chu Văn An là chúng ta khuyến khích học sinh noi gương các vĩ nhân để trở thành những con người tốt cho xã hội, cho đất nước; khuyến khích và tạo điều kiện cho các em có suy nghĩ và hành động nhân bản, tôn trọng các giá trị phổ quát của con người vì đấy là những yếu tố căn bản giúp các em trở thành những con người tốt trong xã hội.

Những giá trị ấy không hề có trong con người của Castro.

Việc bắt các em nhỏ đi chiêm ngưỡng một biểu tượng như Castro chỉ đem lại những ấn tượng và suy nghĩ sai lệch cho các em; nhất nữa là việc dùng giờ học để thăm viếng lại là một điều phi lý.

Hội Giáo Chức Chu Văn An kêu gọi Sở Giáo dục Đào Tạo sớm rút lại văn bản vô nghĩa lý này và kêu gọi các Trường lớp có liên quan không thi hành để chấm dứt việc đầu độc tâm hồn và trí tuệ của tuổi thơ.

Hà Nội, ngày 1/12/2016

Hội Giáo Chức Chu Văn An

FB Phạm Minh Hoàng