Cùng Ký Tên Ủng Hộ Kiện Formosa

HÃY THỂ HIỆN TRÁCH NHIỆM
NHỎ BÉ CỦA MÌNH BẰNG HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC CỤ THỂ.
VÌ TƯƠNG LAI GIỐNG NÒI VIỆT NAM.

ký tên: https://thamhoaformosa.com/