THÊM TIN MỪNG CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT

TNS John McCain thuộc Đảng Cộng Hòa đã thắng cử tại tiểu bang Arizona, một người gần gũi và đã từng đồng hành với cộng đồng người Việt tại Mỹ trong vấn đề Biển Đông.

 

Ngoài ra cô Stephanie Murphy, người Mỹ gốc Việt thuộc Đảng Dân Chủ tại Florida, được TT Obama ủng hộ cũng vừa thắng cử lần đầu tiên vào Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ. Đây là người dân biểu liên bang Người Mỹ gốc Việt thứ hai vào Hạ Viện.