Brief an Erzbischof Paul Nguyễn Thái Hợp

P. Hans-Joachim Winkens SAC
Pfarrer der Pfarrei Mariä Himmelfahrt im Erzbistum Hamburg - Deutschland
Oldenfelder Str. 23
22143 Hamburg
hwinkens@web.de
28.12.2012
 
 

Name des Email-Empfängers: Erzbischof Paul Nguyễn Thái Hợp
Email:  paulthaihop@gmail.com
Tel.: +84.91.845.6754
 
 
Hochwürdigster Herr Erzbischof Paul Nguyễn Thái Hợp,

herzlich grüße ich Sie aus der katholischen Pfarrei Mariä Himmelfahrt im Erzbistum Hamburg in Deutschland. In unserer Pfarrei leben viele katholische Vietnamesen. Sie sind sehr fromm und engagiert in der Pfarrei. Immer wieder setzen sie sich mit Informationsveranstaltungen und Unterschriftaktionen für die Befreiung katholischer Inhaftierter in Vietnam sein. dabei wollen wir sie als Pfarrgemeinde gerne unterstützen.
 
Wir möchten auch Sie, sehr geehrter Herr Erzbischof ermutigen, sich weiterhin sehr energisch für die Befreiung der 17 jungen Katholiken einzusetzen.
Wir werden hier in Deutschland darüber reden, unsere Politiker unterstützen und auch besonders für die Inhaftierten und alle, die ihnen helfen wollen, beten.
 
Wir haben gehört, dass 10 Angehörige der 17 jungen Katholiken der Gemeinde Vinh einen Brief verfassten an Sie Herr Erzbischof Paul Nguyễn Thái Hợp mit der Bitte, diese in Schutz zu nehmen.

Wir haben auch gehört:

Am 8.1.2013 werden Gerichtsurteile gegen diese jungen unschuldigen Menschen, die verschiedenen Sozialarbeiten nachgingen, ausgesprochen. Bekanntlich sind solche Urteile schon vorher vorgefertigt. Gerichtsverhandlung findet nur so, in der Regel höchstens 2 Stunden statt.
 
Gerne nehme ich die Bitte der Vietnamesen meiner Pfarrgemeinde auf, Sie Herr Erzbischof herzlich zu bitten, sich weiterhin für die Inhaftierten einzusetzen. Wir möchten Sie dazu ausdrücklich ermutigen. Unsere Gebete begleiten Sie. Vielen Dank.
 
Mit herzlichen und dankbaren Grüßen

Ihr
 
P. Hans-Joachim Winkens SAC  , Pfarrer

P. Hans-Joachim Winkens SAC  , Pfarrer
 
Trọng kính Ðức Giám Mục Paul Nguyễn Thái Hợp,

Từ Giáo Xứ Giáo Xứ Ðức Mẹ Lên Trời (Pfarrei Mariä Himmelfahrt) thuộc Giáo Phận Hamburg ở Ðức Quốc, tôi xin trân trọng kính chào ngài.
Trong Giáo Xứ của chúng tôi có rất nhiều người Công Giáo Việt Nam đang sinh sống. Họ là những người Công Giáo đạo đức và dấn thân cho Giáo Xứ. Họ thường xuyên lập bàn thông tin và xin chử ký đòi trả tự do cho những người tín hữu Công Giáo đang bị tù tội tại Việt Nam. Chính vì vậy giáo xứ chúng tôi sẳn sàng ủng hộ họ.

Trọng kính đức Giám mục. Chúng tôi luôn mong mõi ngài tiếp tục hết lòng quan tâm cho tự do của 17 thanh niên Công Giáo.

Tại nước Ðức chúng tôi luôn đề cập đến vấn đề này, và ủng hộ những chính trị giả (lên tiếng về việc này) và đặc biệt chúng tôi cầu nguyện cho những người tù nhân và những ai giúp đở họ.

Chúng tôi được biết rằng, 10 thân nhân của 17 người thanh niên Công Giáo thuộc giáo phận Vinh, viết một lá thơ thỉnh cầu Ngài (Ðức Cha Phaolô) che chở con em của họ. Theo thông thường thì những bản án này đã được định từ trước. Những phiên tòa mang tính hình thức này chỉ kéo dài tối đa khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Chúng tôi sẳn lòng đón nhận lời yêu cầu của những tín đồ vn trong giáo xứ Pfarrei Mariä Himmelfahrt, và thỉnh cầu Ðức Cha tiếp tục ủng hộ những người tù nhân này.

Chúng tôi xin hết lòng hỗ trợ và luôn cầu nguyện cho ngài.

Xin chân thành cám ơn và kính chào Ðức Cha   

Chánh Xứ

P. Hans-Joachim Winkens SAC , Pfarrer