Lời kêu gọi tưởng niệm 74 chiến sĩ hy sinh ở Hoàng Sa

Kính thưa Quý Đồng bào,
 
Ngày 19/1/1974 Quân Trung Quốc đã giết hại 74 chiến sĩ HQVN bảo vệ Đảo Hoàng Sa và cưỡng chiếm Quần Đảo này thuộc quyền quản lý của Việt Nam.
 
19-1-1974 - 19-1-2024 đã tròn 50 năm các chiến sĩ hy sinh vì bảo vệ đất nước Việt Nam yêu quý.
 
Chúng tôi các tổ chức Xã Hội Dân Sự ký tên dưới đây, kính đề nghị Quý đồng bào, mỗi người dù ở đâu, ngày 19/1 cũng xin dành một phút mặc niệm tưởng nhớ 74 chiến sĩ chống quân xâm lược Trung Quốc, đã hy sinh vì tổ quốc Việt Nam.
 
Ghi công và tưởng nhớ các Chiến sĩ đã hy sinh vì bảo vệ đất nước là nghĩa cử truyền thống tốt đẹp của Dân tộc ta.
 
Ngày 18/1/2024
 
THAY MẶT CÁC TỔ CHỨC
 
1. Lập Quyền Dân: Ông Nguyễn Khắc Mai.
2. Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự: TS Nguyễn Quang A.
3. Câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh: GS Nguyễn Đình Cống .
4. Câu lạc bộ Phan Tây Hồ: TS Hà Sĩ Phu.
5. Bauxite VN: GS Nguyễn Huệ Chi .
6. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng: ông Lê Thân .