20 cách bất tuân dân sự – Phản kháng dễ làm nhưng hiệu quả

FB Tí Phạm: Đây là giai đoạn chín mùi cho BẤT TUÂN DÂN SỰ.

Tại sao?

 1- Kinh tế của chế độ csvn đã đi đến chỗ rệu rạo và kiệt quệ.
 2- Hà Nội đang bị bủa vây tứ phía và đã mất viện trợ và các giúp đỡ, vay mượn ưu đãi.
 3- Trung Quốc đang loay hoay trong cuộc chiến mậu dịch.
 4- Lòng dân đang oán thán cực độ.
 5- Nội bộ cộng sản đang phân hóa trầm trọng.
 6- Các công cụ bảo vệ chế độ đang hoang mang, mệt mỏi và lo sợ.
 7- Các công cụ tuyên truyền cho chế độ bị mất tác dụng và đi đến chỗ phản tác dụng.

Bất tuân dân sự là phương thức đấu tranh nhằm:

1. Xây dựng ý thức của người dân nhằm kết hợp chặt chẽ và hành động cụ thể.
2. Làm rệu rạo xương sống kinh tế để làm suy yếu lực lượng bảo vệ chế độ.
3. Làm phân hóa và đổ nát cỗ máy chế độ.
4. Làm cho Trung Quốc thấy rằng nuốt Việt Nam là điều không thể được và làm cho bọn đày tớ của Trung Quốc thấy rằng bán Việt Nam là điều không thể xảy ra.
5. Chuẩn bị cho một cuộc thay đổi trọng đại.

Mỗi ngày, cứ mỗi người ở Việt Nam trong số 50 triệu người, tiết kiệm, không tiêu xài 20 ngàn đồng, thì sẽ bị hụt 1000 tỉ đồng trong thị trường tiêu dùng. Đây chỉ là một khía cạnh nhỏ, chưa kể đến những tác động dây chuyền khác…

HÃY PHẢN ĐỐI THUẾ PHÍ VÀ LÀM RỖNG NGÂN KHỐ BẰNG HÀNH ĐỘNG HỢP PHÁP.