Đại Hội Công Giáo VN lần thứ 42 tại Đức: Hãy Theo Ta

Phóng sự bằng hình Đại Hội Công Giáo VN lần thứ 42 tại Đức:

Bên trong hội trường:


Ông Phùng Khải Tuấn, Chủ tịch Liên Đoàn CGVN tại Đức


Nguồn ảnh: LĐCGVN

Bên ngoài hội trường:


Bàn thông tin của Ủy Ban Điều Hợp Công Tác Cộng Đồng NV tại Đức

Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn