8 Dân Biểu Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả các Tù Nhân Lương Tâm

Tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ. Ảnh: AP

Ngày 15 tháng 5, 2018

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc
16 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam

Kính gửi Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc,

Chúng tôi gửi thư này để bày tỏ mối quan tâm sâu sắc về tình trạng đàn áp đang diễn ra đối với các nhà bảo vệ nhân quyền và ký giả tại Việt Nam – đặc biệt là các bản án nặng nề đối với thành viên Hội Anh Em Dân Chủ. Trong vòng vài ngày, mười nhà bảo vệ nhân quyền bị tuyên án tổng cộng hơn một trăm năm tù giam và quản chế.

Vào ngày 5 tháng Tư, các nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội, và Trương Minh Đức mỗi người bị tuyên án tù từ 7 đến 15 năm tù giam và từ 5 năm quản chế đổ lại với tội danh cáo buộc là “có những hoạt động nhằm lật đổ nhà nước”. Vào ngày 10 tháng Tư, ông Nguyễn Văn Túc, một thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ bị tuyên án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Vào ngày 12 tháng Tư, cô Trần Thị Xuân bị tuyên án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế. Trong cùng ngày ông Vũ Văn Hùng bị tuyên án một năm tù giam, nhà hoạt động chính trị Nguyễn Viết Dũng (không phải là thành viên HAEDC) cũng bị kết án tội cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước và bị tuyên án 7 năm tù giam và 5 năm quản chế.

Theo nhiều tổ chức nhân quyền cho biết, Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và các thành viên khác của HAEDC bị giam cầm vì cổ xúy cho những quyền con người đã được Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền công nhận. Những hoạt động của thành viên HAEDC bao gồm huấn luyện về xã hội dân sự, nhân quyền, dân chủ và trợ giúp nhân đạo cho nạn nhân thiên tai.

Ủy Ban Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc đã ra phán quyết về việc bắt giữ ông Nguyễn Văn Đài là “tùy tiện”. Ủy Ban Điều Tra cùng với Hoa Kỳ kêu gọi hủy bỏ các cáo buộc đối với các nhà hoạt động này.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã ký kết bản Công Ước Quốc Tế về Quyền Chính Trị và Dân Sự và cam kết tôn trọng các cá nhân được quyền tự do tín ngưỡng, ngôn luận, hội họp, báo chí và quyền tự do tụ họp và bày tỏ chính kiến. Các vụ xử gần đây và việc tiếp tục hình sự hóa các hoạt động chính trị ôn hòa đi ngược lại với mối cam kết của Việt Nam tôn trọng chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Chúng tôi kêu gọi Chính quyền Việt Nam hãy thả hết các nhà hoạt động, blogger đề cập bên trên cũng như những tù nhân lương tâm khác tại Việt Nam.

Đồng kính thư,

Các Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ: