Lời cảm tạ của LH sau Buổi Lễ Tưởng Niệm 50 năm Thảm Sát Mậu Thân 1968