Đại lão hòa thượng Thích Thanh Sam 50 tuổi đảng vừa qua đời.


Đại lão hòa thượng Thích Thanh Sam 50 tuổi đảng vừa qua đời.

MẠT PHÁP

 

Đồng chí: Hoàng Đăng Sam
Chức vụ: Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Từ khi đi theo Đảng rồi vào cửa Phật, đồng chí Hoàng Đăng Sam có pháp danh là Thích Thanh Sam. Trong quá trình tham gia cách mạng và tu luyện Phật pháp, đồng chí-hoà thượng Sam không ngừng rèn luyện phấn đấu, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến năm 1981 khi Giáo Hội Phật giáo Việt Nam ra đời thay thế cho Giáo hội Phật Giáo VN Thống Nhất, đồng chí được cơ cấu vào nhiều vị trí khác nhau trong Giáo hội.

Trước khi qua đời, đồng chí được Đảng tin tưởng và Giáo hội tín nhiệm giao giữ chức vụ Phó Pháp Chủ, là nhân vật quyền lực số 2 trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong kiếp tu hành của mình, khi được suy tôn là một Trưởng lão hoà thượng, đạt đến phẩm vị của một bậc Cao tăng, giữ một vị trí trọng yếu trong Giáo hội, nhưng hoà thượng Thích Thanh Sam hầu như không có một tác phẩm nghiên cứu nào đóng góp nào cho Phật pháp.

- Công trình nghiên cứu Phật giáo: Không.
- Biên soạn tác phẩm Phật học: Không.
- Dịch thuật kinh sách Phật giáo: Không
- Thuyết giảng Phật pháp: Không nghe nói đến.

Tuy nhiên, đồng chí-hoà thượng đã có những đóng góp to lớn cho Đảng và Nhà nước. Được Đảng và Nhà nước trao tặng vô số huân huy chương, bằng khen các loại. Có thể kể đến như:

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. (Trước khi qua đời, đồng chí-hoà thượng sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khối đoàn thể thành phố)
- Bằng khen “Đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”. (do Trường Chính ký)
- Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba vì đã có thành tích trong sự nghiệp xây dựng Xã hội Chủ nghĩa và thống nhất Phật giáo Việt Nam.

Đồng chí-Hoà thượng Sam là sản phẩm tiêu biểu cho mô hình Phật giáo định hướng Xã hội Chủ nghĩa.

Một mô hình đánh dấu cho thời kỳ mạt pháp của Phật giáo Việt Nam.