Mục sư Nguyễn Công Chính bị trục xuất rời nhà tù cùng vợ là bà Trần Thị Hồng và 4 đứa con đến Hoa Kỳ.

THÔNG BÁO
Mục sư Nguyễn Công Chính được phóng thích sang Hoa Kỳ

Ảnh MS Nguyễn Công Chính

Ban Thường Vụ Giáo Hội Liên Hữu LuTheran VN-HK xin trân trọng báo tin đến toàn thể tôi con Chúa ở các Hội Thánh trực thuộc Giáo hội .Quý chức sắc HĐLT , Quý HĐLKQNHN , Quý Thân hữu trong và ngoài nước được biết : Sau hơn 6 năm bị nhà cầm quyền cs giam cầm với mức án 11 năm tù ; thời gian cùng với sự hành hạ , khắc nghiệt trong chốn lao tù , MS Chính đã chịu nhiều tổn thương về̀ ̉ thể xác và sự khủng bố tinh thần . Nhưng bên cạnh đó có sự bền đỗ cầu nguyện của gia đình và Giáo hội .Đặc biệt có sự hiệp thông , chia sẻ và vận động lên tiếng của quý Chức sắc HĐLT , quý Thân hữu , quý tổ chức trong và ngoài nước .Thiên Chúa nhân từ đã lắng nghe tiếng kêu cầu cho tôi tớ Ngài .Bộ Ngoại giao và Chính phủ Hoa Kỳ đã can thiệp với nhà cầm quyền VN ; kết quả MS Nguyễn Công Chính được Chinh phủ Hoa Kỳ nhận bảo lãnh cùng vợ , con sang định cư đất nước Hoa Kỳ . Vào lúc 15h30' ngày 28 tháng 7 năm 2017 MS Nguyễn Công Chính được trả tự do và cùng gia quyến ( vợ con ) chính thức rời Việt nam sang Hoa kỳ .

Giáo Hội chúng tôi rất vui mừng khi nhận được tin này .Kính xin thông báo đến toàn thể quý vị được biết .

Mặc dù MS Chính được trả tự do nhưng không được ở lại trên quê hương mình . Chúng tôi vẫn chấp nhận và cùng một ý : Còn được tự do , còn sức sống thì dù ở xa hay gần chúng ta vẫn có cơ hội rao truyền phúc âm và phụng sự tổ quốc và dân tộc .

Nhân đây thay mặt Giáo hội và gia đình MS Chính chúng tôi trân trọng kính lời tri ân những tấm lòng hiệp thông , chia sẻ rất quý báu của quý Chức sắc tôn giáo bạn , Quý Thân hữu ở trong và ngoài nước , Quý HĐLT, Quý HĐLKQNHN , Quý tổ chức BPSOS và nhiều tổ chức quốc tế đã quan tâm kêu gọi trả tự do cho MS Chính .

Xin kính lời tri ân chính phủ Hoa Kỳ đã can thiệp cứu lấy mạng sống của MS Chính từ trong chốn lao tù .Xin cám ơn chính phủ Hoa kỳ đã thương con dân VN như chính con dân của họ.

Kính xin Thiên Chúa ban hồng ân xuống cùng toàn thể quý ông , bà ,anh , chi , em .

Kính báo
Sài gòn ngày 29 / 7 / 2017
TM.Ban Thường Vụ Giáo Hội
Tổng Thư ký Điều Hành
MS Nguyễn Hoàng Hoa