Tiền cái mả cụ lũ Hồ tàu chúng mày

 
Không chửi không được. Theo tường thuật của bà Lân Tường Thuỵ thì ngoài án phạt tù dài đằng đẵng (37 năm tù giam cho 3 người) thì các ông Nguyễn Tường Thuỵ, Phạm Chí Dũng và Nguyễn Hữu Minh Tuấn phải nộp phạt cho cái gọi là nhà nước CHXHCN Việt Nam số tiền lên đến bạc tỉ. Cụ thể, ông Thuỵ “bị phạt” 180 110 000 đồng. Nguyễn Hữu Minh Tuấn bị phạt 445 triệu và số tiền đảng muốn đớp của ông Dũng là không dưới 1 tỉ đồng.
 
Cái gọi là toà án nhân dân giải thích về “hình phạt bổ sung” này rằng: Đây là tiền nhuận bút cũng như kinh phí mà các “bị cáo” nhận được từ các tổ chức phi chính phủ, nên phải “đóng” cho nhà nước”.
 
Ơ, lý lẽ củ chuối thế thì cãi vào đâu được. Các mày ngu cũng nên chừa chỗ cho người khác ngu với. Các mày ác thì cũng chừa chỗ cho người khác ác với chứ.
 
Ơ, mả cha chúng mày. Thế thì chúng mày thả người ta về để người ta kiếm tiền “cúng” cho chúng mày. Giam người ta mười mấy năm tù rồi ăn vạ đòi tiền, ai có mà thí cho chúng mày.
Không chửi không được. Mẹ lũ mọi rợ, lũ có lông ở mõm, mọc đuôi ở mồm. Mẹ chúng mày!