HRW: Cưỡng bức ông Phạm Minh Hoàng rời khỏi VN là một vi phạm nhân quyền trắng trợn

25 tháng Sáu, 2017

Bản lên tiếng của Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền về việc tước quốc tịch của ông Phạm Minh Hoàng và trục xuất ông sang Pháp

Khi tước quốc tịch Việt Nam của nhà đối kháng chính trị Phạm Minh Hoàng và cưỡng bức ông lên máy bay đưa sang Pháp, Hà Nội đã làm một hành động bất hợp pháp, vi phạm nhân quyền trắng trợn. Hành động này đáng để cả thế giới lên án mạnh mẽ.

Đối với Việt Nam, hành động gây sửng sốt và chưa từng thấy này đã phá vỡ nhiều lằn ranh nhân quyền về tự do biểu đạt, quyền có quốc tịch, và thực thi căn bản về tự do dân sự và chính trị. Không ai có thể chấp nhận tiền đề là Việt Nam đặt điều kiện quốc tịch chỉ chấp nhận cho những ai bày tỏ chính kiến tương đồng với ý muốn của đảng Cộng sản cầm quyền.

Việt Nam đã sai trái từ căn bản khi tước quốc tịch của một người mà nhà cầm quyền cho là “tuyên truyền” chống lại nhà nước, điều mà họ gán ghép cho Phạm Minh Hoàng.

Những chính quyền nào đang xem Việt Nam là bạn, và các tổ chức viện trợ quốc tế nào đang hỗ trợ cho nhà cầm quyền, xin từ nay, ở bất cứ diễn đàn quốc tế nào, hãy nên thúc giục và áp lực đại diện của Hà Nội cho đến khi họ nhận ra sai lầm và để cho Phạm Minh Hoàng trở lại Việt Nam đoàn tụ với gia đình.

Không có một lý do nào có thể biện bạch cho hành động vi phạm nhân quyền và bất hợp pháp của Hà Nội khi đột ngột và tàn nhẫn chia cách một người với gia đình họ.

Buộc ông Phạm Minh Hoàng đi lưu vong vô thời hạn, nhà cầm quyền Việt Nam đã cho thấy họ sẵn sàng vi phạm nhân quyền của công dân bằng mọi cách, để giữ vững quyền lực chính trị. Đây không phải là cách hành xử của một quốc gia trên chính trường quốc tế mà là cách hành xử của một chế độ độc đảng dường như đang muốn giành danh hiệu tệ hại là quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trong khối ASEAN.

Phil Robertson

Phó Giám Đốc, Văn Phòng Á Châu
Quan Sát Nhân Quyền

Nguồn: https://plus.google.com/117288277289466139415/posts/CLNFwqKXNvP