ANH HÙNG TỬ - KHÍ HÙNG BẤT TỬ.

Lời nói cuối cùng của Đại tá Hồ Ngọc Cẩn trước khi bị Giặc Cộng hành hình: "Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Nhưng đừng bịt mắt. Đả đảo Cộng Sản! Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm”.

“Tôi không đầu hàng, các ông cứ bắn tôi đi. Nhưng trước khi bắn hãy để cho tôi mặc quân phục và chào lá quốc kỳ của tôi lần cuối”

----------------------

Đại tá Hồ Ngọc Cẩn sinh ngày 24/3/1938 ở tỉnh Phong Dinh. Ông là một sĩ quan phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà. Với khả năng quân sự thiên bẩm, tài chỉ huy và sự chiến đấu hết sức gan dạ của mình nên ông được thăng cấp đặc cách nhiều lần tại mặt trận và cũng là sĩ quan được tưởng thưởng nhiều huy chương nhất trong quân đội. Năm 1973 Đại tá Hồ Ngọc Cẩn được trao chức Tỉnh trưởng Chương Thiện kiêm Tiểu Khu Trưởng và cũng là tỉnh trưởng trẻ nhất khi ấy (35 tuổi).

Lúc 9 giờ tối ngày 30/4/1975 gần nửa ngày sau khi Dương Văn Minh đọc lệnh đầu hàng. Đại tá Cẩn cùng các sĩ quan và chiến sĩ Tiểu Khu Chương Thiện vẫn chiến đấu chống Giặc Cộng đến viên đạn cuối cùng, đến 11 giờ trưa ngày 1/5/1975 thì quân ta hết đạn, Đại tá Cẩn lệnh cho thuộc cấp buông súng về nhà, còn Đại tá Cẩn bị Giặc Cộng bắt giam trong Ty Cảnh Sát Chương Thiện.

Ngày 14/8/1975 CSVN áp giải Đại tá Cẩn về Cần Thơ xử bắn tại sân vận động trước sự chứng kiến của hàng ngàn người. Trước khi bị bắn Đại tá Cẩn khẳng khái tuyên bố: “Tôi không đầu hàng, các ông cứ bắn tôi đi. Nhưng trước khi bắn hãy để cho tôi mặc quân phục và chào lá quốc kỳ của tôi lần cuối”. Giặc Cộng kính sợ ông nhưng chúng đã từ chối, tuy nhiên Giặc Cộng chấp thuận không bịt mắt theo lời ông yêu cầu. Đại tá Cẩn ngẩng cao đầu thản nhiên nhìn vào họng súng của kẻ thù và tha thiết nhìn lần cuối quê hương đất nước và đồng bào trước khi súng địch nổ.

fb Tuong Dang