Gởi người em gái kiên cường trong lao tù

Bài thơ viết cho một người em gái tên Nguyễn Đặng Minh Mẫn (bé Ty), một trong 14 thanh niên yêu nước đã bị nhà nước CSVN kết án 9 năm tù trong phiên tòa 9/1/2013 vì hoạt động chống Trung Quốc và đấu tranh cho nhân quyền và tự do dân chủ.

******
 

Niềm tin
 

Có phải mùa Đông không Bé Ty?
Anh nghe giá buốt tận đáy lòng
Trại nam Thanh Hóa sương mờ lối
Năm tháng ngày dài mãi nhớ mong

 

Biết em còn nhớ mái nhà xưa
Trại giam em ở biết bao mùa
Từ Nam ra Bắc không xa lắm
An anh thử thách biết sao thăm

Ngày anh ra đi trại có vui chi
 

Mẹ em còn ở xót xa lòng
Mong em ngày về nơi cờ xứ
Cùng em góp sức đuốc tự do

Cùng em xây đắp nền dân chủ
Cùng em tiến bước đến nhân quyền
Em sẽ cười khi đa nguyên, đa đảng
Em sẽ vui trọn buổi hồi hương.

Nguồn: FB/SơnVăn