Tội chống nhà nước không to bằng tội chống nhân dân!

-Tội gì?

-  Tội chống đối nhà nước!
-  Chống đối như thế nào?
-  Viết bài, tuyên truyền, nói xấu chế độ!

-  Ô hay! Không yêu, không đồng tình cũng phải nói rõ ra là không yêu, không đồng tình thì người ta mới biết đường chứ? Thế nhà nước có viết bài, tuyên truyền không?

Trong bộ luật hình sự năm 1999, có quy định hẳn chuyện nói xấu thành một cái tội, đó là tội“tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Nhưng bộ Luật này thiếu một vế cơ bản, đó là tội “tuyên truyền chống nhân dân Việt Nam”

Làm gì có chuyện chỉ kết tội một chiều thế được? Làm gì có chuyện chỉ có nhà nước mới được quyền tuyên truyền? Làm gì có chuyện hễ là nhà nước thì không có tội?

 

Tội chống nhà nước không to bằng tội chống nhân dân!

Điều này chắc như đinh đóng cột vậy. Nếu có người bảo, đừng có nhân danh nhân dân! Vậy thì cũng sẽ có người bảo, đừng có nhân danh nhà nước!

P/S: Muốn biết tỷ lệ yêu ghét trong dân, hãy bỏ phiếu đi. Và đề nghị Liên hợp quốc giám sát việc bỏ phiếu. Không tin ông cộng sản kiểm phiếu được. Cái gì cũng tốt đẹp cho đến khi nó bị phanh phui, mà thiên hạ đồn là do phe nhóm đánh nhau mới lòi ra, chứ chả ông DÂN nào có công phanh phui ra cả.

 

Nguồn: chimkiwi.blogspot.de