Hà Nội tổ chức 40 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”

Hôm 29.12.2012, Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm gọi là 40 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”. Đây là dịp để Hà Nội nhắc lại 'công ơn' của Liên Xô và Trung Quốc và tội ác của 'đế quốc Mỹ'. Nhân dịp này Bộ trưởng Quốc phòng CS Việt Nam, Phùng Quang Thanh, nhắc lại truyền thống quan hệ thời Chiến tranh Lạnh với Trung Quốc và Liên Xô cu

Moscow cử Trung tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh Không quân Liên bang Nga sang dự lễ còn Bắc Kinh chỉ cử một thiếu tướng là ông Vương Nghĩa Sinh, Phó Tham mưu trưởng Không quân của Quân Giải phóng.
Khi đón phái đoàn Nga, Phùng Quang Thanh nói: “Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam mà đỉnh điểm là chiến dịch 12 ngày đêm vào tháng 12-1972 có sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của hàng nghìn chuyên gia, cố vấn quân sự Xô-viết.”
Thanh cũng nhấn mạnh ý nghĩa của sự giúp đỡ chí tình, hiệu quả của bạn bè quốc tế, trong đó có Đảng, Chính phủ và quân đội Trung Quốc.
Cũng nhân dịp kỷ niệm lớn này, Phùng Quang Thanh có bài đăng trên tạp chí Quốc phòng Toàn dân, đưa ra quan điểm dùng tinh thần “chống đế quốc Mỹ” vào bối cảnh hiện nay.
Thanh lên án ‘Diễn biến hòa bình’ và coi đây chính là tiền đề cho một cuộc chiến tranh xâm lược nhắm vào Việt Nam trong tương lai tuy không nói rõ quốc gia chủ trương: “Đối với nước ta, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng chiến lược ‘Diễn biến hòa bình’ sử dụng các chiêu bài ‘dân chủ’, ‘nhân quyền’, ‘dân tộc’, ‘tôn giáo’, thúc đẩy ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’, hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta; khi có cơ hội, chúng sẵn sàng phát động chiến tranh xâm lược.”
Vì thế, Thanh nhấn mạnh tới nhiệm vụ hàng đầu của các lực lượng vũ trang Việt Nam thời gian tới là “chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch”, rồi sau đó mới là “các hành động xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc”.