Giải phóng đất đai

Hình minh họa gốc: Internet
 
 
LS Hà Huy Sơn
 
Năm 1863, Hoa Kỳ đã ra Tuyên ngôn giải phóng nô lệ. Quyền tự do lao động của mọi người dân Mỹ được thực hiện. Nó đã giải phóng một nguồn năng lượng vô cùng lớn cho nước Mỹ. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất sau đó đã biến nước Mỹ trở thành cường quốc số 01 cho đến ngày nay.
 
Hiện nay, ở Việt Nam người dân không có quyền sở hữu đất đai. Quyền sở hữu đất đai thuộc về toàn dân, do nhà nước quản lý về thực chất quyền sở hữu đất đai thuộc về nhà nước. Nó chính là nguyên nhân gây ra bất công lớn nhất của xã hội.
 
Tài sản, sức lao động của dân kết tinh trong đất đai bị bóc lột và bị một số ít người cưỡng đoạt. Tình trạng này làm kìm hãm sự phát triển kinh tế. Tạo ra sự khan hiếm giả tạo về đất đai. Gây nên tình trạng đầu cơ, thu hút phần lớn nguồn lực của xã hội đổ vào đất đai.
 
Người dân không được giải phóng về đất đai và mất đi quyền tự do lao động trên đất đai của mình.
 
Tôi cho rằng cần phải giải phóng đất đai. Người dân phải là người có quyền sở hữu đất đai. Chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết được những mâu thuẫn xã hội đang trầm trọng hiện nay và giải phóng nguồn lực cho đất nước.
 
FB Ha Huỳ Son